Szanowni Państwo, Wznawiamy egzaminy!!

Zgodnie z decyzją Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk uchylono zakaz organizacji szkoleń i egzaminów żeglarskich i motorowodnych.
SAILORS sp. z o.o wznawia szkolenia oraz egzaminy żeglarskie i motorowodne zgodnie z wytycznymi.

Wytyczne Ministerstwa Sportu:
"Egzaminy muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - w załączniku. W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe”

Dane osobowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sailors Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 460) w celu nadawania patentów i prowadzenia ich ewidencji oraz do wykonania statutowych zadań ośrodka. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uzyskania patentu lub duplikatu dokumentu. Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.